Vasara su knyga ir ETNO kultūra

Projekto „Vasara su knyga ir ETNO kultūra“ tikslas – didžiausioje Vaikų bibliotekoje Panevėžio mieste  užtikrinti vasarą vaikų užimtumą prasminga veikla, pasiūlant jiems kokybiškas kūrybiškumą per skaitymą ugdančias paslaugas. Projektas skirtas 3-5 klasių moksleiviams. 

Projekto uždaviniai

  • Bendradarbiaujant su kraštotyros specialistais, vaikus supažindinti su Aukštaitijos krašto mitologiniais objektais;
  • parengti ir vykdyti edukaciją „Piliakalnio paslaptis“;
  • skaitymo ir kūrybos konkursui parengti spaudinių parodą (grožinių ir pažintinių knygų) „Lietuvos milžinai iš arti“, kad jaunieji skaitytojai per vaikišką knygą pažintų savo krašto etno kultūrą;
  • sudaryti sąlygas jaunųjų skaitytojų-savanorių, dalyvavusių praėjusių vasarų užsiėmimų veiklose, kūrybinei veiklai – kai bendraamžis jaunesniam padeda piešti, lipdyti, karpyti, kartu žaidžia, seka pasakas ir istorijas ir pan.

Projekto trukmė

2017 05 01–2017 09 14

Projekto vykdytojas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Projekto partneriai

  • Dienraštis „Sekundė“ ir Radijas „Pulsas“
  • Kūrybinių dirbtuvių „Darbščiosios Bitelės“ organizatoriai – savanoriai Aušrinė Ambrazevičiūtė, Gaila Aleknaitė, Lukas Krasauskas.

Projektą koordinuojantis Bibliotekos padalinys

Vaikų literatūros skyrius

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur.)

Panevėžio miesto savivaldybė (730 Eur.)

Projekto pristatymas

2017-aisiais, skirtais Lietuvos Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metams, šalyje visuomenės dėmesys bus telkiamas į šios srities etninį kultūros paveldą, stengiantis pabrėžti jo svarbą šalies gyvenime. Projekto metu, bendradarbiaujant su Panevėžio kraštotyros muziejumi, bus vykdomos vaikų vasaros užimtumo programos. Per padavimus, legendas ir sakmes edukaciniuose užsiėmimuose vaikai bus supažindinti su žymiausiais Aukštaitijos piliakalniais, gyvenvietėmis, šventvietėmis ir kitomis Aukštaitijos tapatumą atspindinčiomis vertybėmis. Projekto metu sukurta edukacinė programa, kaip paslauga, bus skirta Panevėžio vaikų lavinimui ir užimtumui bibliotekose. Panevėžyje, sekant Panevėžio vardo atsiradimo istoriją, galima bus keliauti apžiūrėti šios legendos skulptūrų, savo jėgomis arba pasikvietus muziejininką galima bus pasidomėti šia istorija išsamiau. Vaikai bus supažindinami su Panevėžio krašto etnokultūros objektais ir pasitelkę savo fantaziją kurs padavimus, legendas ir mitus. Projekto metu vykdomos veiklos, patrauklios ir inovatyvios paslaugos ugdys jaunosios kartos pilietiškumo jausmus, per jaunajai kartai itin paklausias išmanias edukacijas suteiks žinių ir žadins susidomėjimą savo krašto, šalies istorija, kels savigarbą ir meilę artimai aplinkai. Renginyje bus pristatomos vasaros veiklos ir knygų paroda „Lietuvos milžinai iš arti“. Vaikų skaitymui bibliotekininkai bus atrinkę grožinių knygų apie etno kultūrą, piliakalnius, tautinius rūbus. Vaikai išsirinks labiausiai patikusį objektą ir kurs legendas ir padavimus apie Panevėžio regiono piliakalnius. Legendų ir padavimų kūrimas vyks iki liepos 30 d., jų nugalėtojai bus apdovanotas baigiamajame renginyje. Edukaciją „Piliakalnio paslaptis“ parengs KTU medijas studijuojanti kūrybinga studentė. Birželį-liepą jaunieji bibliotekos savanoriai vaikams kūrybinėse dirbtuvėse perduos savo patirtį iš ankstesnių vasarų. Pasakos vaikams apie  įdomiausius regiono etno objektus, mokys piešti ant „PUNTUKO“ akmens, lipdyti, karpyti, seks pasakas ir istorijas, gamins popierines lėles ir rengs savo kūrybos tautiniais rūbais. Bibliotekininkės ves etnokultūros valandėles „Įdomioji senovė”. Projektas bus užbaigiamas rugsėjo mėnesį projekte dalyvavusiems vaikams surengiant susitikimą su etno kultūros žinove muziejininke Vasiliauskaite. Renginyje bus apdovanojami mitų ir legendų kūrėjai, atminimo dovanėlėmis bus skatinami uoliausi skaitytojai, aktyviausi vaikai ir savanoriai.

Planuojami projekto rezultatai

Planuojama, kad projekte dalyvaus apie 300 mokinių. 

Atsakingas asmuo

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vadovė Greta Ratkutė; greta.ratkute@pavb.lt; (8 45) 43 56 77