Mokamos paslaugos

Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Trukmė/apimtis Kaina (Eur.)
1. SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMAS*    
1.1 Skaitytojo pažymėjimo išdavimas 1 vnt. 1,00
1.2 Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas 1 vnt. 1,00
2. DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS:    
2.1 A-4 formatas 1 kopija 0,10
3. DOKUMENTŲ SKENAVIMAS:    
3.1 grafinio vaizdo 1 vaizdas 0,10
4. DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS    
4.1 A-4 formato nespalviniu spausdintuvu 1 puslapis 0,10

*pirmą kartą registruojantis Bibliotekoje, nemokamai skaitytojo pažymėjimai išduodami ikimokyklinio amžiaus vaikams, I-IV klasių moksleiviams, pateikus moksleivio pažymėjimą, vaikų globos namų auklėtiniams, pateikus vaikų globos namų pažymą, neįgaliems asmenims, pateikus pažymėjimą.
Vaikai iki 16 metų amžiaus: registruojami atėję su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką,arba pateikę tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką.