Bibliotekos paslaugos

Vaikų literatūros skyriuje sukauptas spaudinių fondas, skirtas mokiniams, pedagogams ir visiems, besidomintiems vaikų ir ugdomąja literatūra.

Enciklopedijos, žodynai, žinynai, informaciniai, periodiniai ir tęstiniai leidiniai skaitomi vietoje.

Prenumeruojama 13 pavadinimų žurnalų vaikams.

Sudaromi teminiai eilėraščių aplankai pedagogams.

Teikiamos specialistų konsultacijos: spaudinių paieška fonduose, teminėse kartotekose, metodinės konsultacijos vaikų literatūros klausimais.

Skyriuje yra kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga prie interneto.

  • Suteikiama nemokama prieiga prie elektroninės informacijos: Bibliotekos elektroninio katalogo, prenumeruojamų, laisvos ir terminuotos prieigos duomenų bazių, interneto.
  • Spausdinami ir skenuojami dokumentai. 
  • Suteikiamos specialistų konsultacijos: informacijos paieška Bibliotekos elektroniniame kataloge, prenumeruojamose ir terminuotos prieigos duomenų bazėse. 

Mokamos paslaugos

Renginiai ir vaikų kūrybinių darbų GALERIJA

  • Rengiamos dailės darbų, techninės kūrybos parodos.
  • Organizuojamos tradicinės vaikų knygos šventės.
  • Vykdoma skaitymo skatinimo programa – tęstiniai projektai.
  • Vedamos teatralizuotos ekskursijos ikimokyklinukams.
  • Vyksta edukaciniai užsiėmimai pradinukams.