Vaikų literatūros skyriaus istorija

knyga

  • 1949 m. įkurta Centrinė vaikų biblioteka, adresu Respublikos g. 37.
  • 1969 – 1989 m. Panevėžio viešoji biblioteka.
  • 1970 m. Centrinės vaikų bibliotekos fondas perduotas Panevėžio Viešajai bibliotekai.
  • 1970 m. kovo 1 d. įkurtas Vaikų literatūros skyrius.
  • 1971 m. balandžio 9 d. suformuotas Vaikų-jaunimo literatūros skyrius, kuris atšventė įkurtuves naujose, specialiai vaikų bibliotekai pritaikytose patalpose, adresu Aukštaičių g. 4.
  • 1978 m. liepos 1 d. įsteigtas Jaunimo literatūros skyrius. Vaikų literatūros skyrius išlieka kaip atskiras padalinys.
  • 1989 m. Bibliotekai suteikiamas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardas.
  • 2000 m. sujungus Vaikų ir Jaunimo literatūros skyrius bei atkėlus iš Vasario 16-osios g. 14 Muzikos skyrių, įkuriamas Edukacinės literatūros ir muzikos centras.
  • 2006 m. Edukacinės literatūros ir muzikos centras reorganizuojamas į Vaikų ir jaunimo literatūros centrą. Muzikos skyrius iškeliamas į Respublikos g. 14.
  • 2017 m. vasario 1 d. pagal naują Bibliotekos struktūrą Vaikų ir jaunimo literatūros centras reorganizuotas į Vaikų literatūros skyrių.