Sveiko ir saugaus gyvenimo paieškos

Parodoje pateikiama literatūra ir vaizdo įrašai, skirti neigiamų socialinių veiksnių (rūkymo, alkoholio, narkotikų vartojimo, patyčių bei smurto, nusikalstamumo bei savižudybių) prevencijai.

Paroda skirta vyresniųjų klasių moksleiviams, jų tėvams, psichologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams ir visiems, kuriems aktualus minėtų problemų sprendimas.

Parodos tikslas – paaiškinti socialinės aplinkos įtaką, skatinančią priklausomybių nuo alkoholio, nikotino, narkotikų ir kitų žalingų, psichiką veikiančių medžiagų atsiradimą, smurto, patyčių, seksualinio vaikų išnaudojimo apraiškas, atvedančiais iki nepilnamečių savižudybių, nusikalstamumo, siekti geriausio rezultato, rengiant prevencines ir intervencines programas, aktyviai įtraukiant į jas moksleivius, supažindinant juos su skirtingų patirčių pavyzdžiais, lavinant jų savikontrolės ir sveikos gyvensenos įgūdžius, mokant, kaip kovoti su įtampa ir destruktyviu elgesiu, formuojant jiems naują požiūrį į kokybiškus socialinius santykius, konstruktyvų iškilusių problemų sprendimą.

Parodoje eksponuojami 37 spaudinių pavadinimai, 14 vaizdo įrašų iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos fondo, pateikiamos vertingos vaizdo įrašų internete nuorodos su trumpomis anotacijomis.

Parodą parengė
Jolanta Sriubienė
PAVB Muzikos skyriaus vedėja
Tel. (8~45) 46 55 52
Jolanta Gorskienė
PAVB Vaikų ir jaunimo literatūros centro vyresn. bibliotekininkė
Tel. (8~45) 43 56 77
 

Filmai

Filmai internete

Knygų paroda

Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė „Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje“
Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė „Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje
26.Remigijus Auškelis Mokinių savižudybės ir jų prevencija
Remigijus Auškelis Mokinių savižudybės ir jų prevencija “ Skaitykite internete
Nida Žemaitytė „Už tylos sienos“
Nida Žemaitytė „Už tylos sienos“ Skaitykite internete
N.Žemaitienė, L. Jaruševičienė  „Mokyklos bendruomenės vaidmuo savižudybių prevencijoje“
N.Žemaitienė, L. Jaruševičienė „Mokyklos bendruomenės vaidmuo savižudybių prevencijoje
Saulius Čaplinskas „Apie ŽIV infekciją ir AIDS, narkomaniją ir lytiškai plintančias infekcijas“
Saulius Čaplinskas „Apie ŽIV infekciją ir AIDS, narkomaniją ir lytiškai plintančias infekcijas
Rasa Braslauskaitė,Ilona Jonutytė „Vaikųm agresyvaus elgesio prevencija ugdymo institucijose“
Rasa Braslauskaitė, Ilona Jonutytė „Vaikų agresyvaus elgesio prevencija ugdymo institucijose
Birutė Strukčinskienė „Vaiko sauga namuose“
Birutė Strukčinskienė „Vaiko sauga namuose
Maria G.R. Robishaud „Vaikas kenčia pažeminimus mokykloje“
Maria G.R. Robishaud „Vaikas kenčia pažeminimus mokykloje
Tilmanas Furnissas „Vadovėlis įvairių sričių specialistams apie vaikų seksualinį išnaudojimą“
Tilmanas Furnissas „Vadovėlis įvairių sričių specialistams apie vaikų seksualinį išnaudojimą
Evaldas Karmaza, Neringa Grigutytė, Elena Gauda Karmazė „Smurtas mokykloje: pagalba ir prevencija“
Evaldas Karmaza ir kt. „Smurtas mokykloje: pagalba ir prevencija“ Skaitykite internete
„Smurtas šeimoje: prevencija, intervencija ir galima pagalba“
Smurtas šeimoje: prevencija, intervencija ir galima pagalba
Valdas Pruskus „Smurto fenomenas mokykloje“
Valdas Pruskus „Smurto fenomenas mokykloje
„Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje“
Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje
„Smurto prevencija mokykloje“
„Smurto prevencija mokykloje“ Skaitykite internete
„Šeimos krizių prevencija, socialinės ir psichologinės pagalbos šeimai būdai“
Šeimos krizių prevencija, socialinės ir psichologinės pagalbos šeimai būdai
„Savižudybių prevencijos idėjos“
Savižudybių prevencijos idėjos
Laima Bulotaitė „Priklausomybių anatomija“
Laima Bulotaitė „Priklausomybių anatomija
Roma Vida Pivorienė ir kt. „Savižudybių prevencija mokykloje“
Roma Vida Pivorienė ir kt. „Savižudybių prevencija mokykloje“ Skaitykite internete
„Prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla mokykloje”
Prekybos žmonėmis pavojai ir prevencinė veikla mokykloje
Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė „Moku bendrauti be patyčių“
Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė „Moku bendrauti be patyčių“ Skaitykite internete
Zygfryd Juczynski „Narkomanija“
Zygfryd Juczynski „Narkomanija
Laima Bulotaitė „Narkotikai ir narkomanija“
Laima Bulotaitė „Narkotikai ir narkomanija
Aleksandra G.Davidavičienė „Paauglių narkotikų vartojimas Lietuvoje ir Europoje“
Aleksandra G.Davidavičienė „Paauglių narkotikų vartojimas Lietuvoje ir Europoje“
„Pirminės narkomanijos prevencijos bendruomenėje vykdymas“
Pirminės narkomanijos prevencijos bendruomenėje vykdymas
„Pramogos be narkotikų“
Pramogos be narkotikų
Aušra Kuriėnė „Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam“
Aušra Kuriėnė „Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam“ Skaitykite internete
Ustilaitė Stasė ir kt. „Lytiškai plintančių infekcijų prevencija mokykloje“
Ustilaitė Stasė ir kt. „Lytiškai plintančių infekcijų prevencija mokykloje
„Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose“
Modernūs požiūriai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose
„Mokykla be narkotikų“
Mokykla be narkotikų
Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionienė „Mokykla gali įveikti patyčias“
Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionienė „Mokykla gali įveikti patyčias
    Žydrė Arlauskaitė  „Galiu padėti savo vaikui“
Žydrė Arlauskaitė „Galiu padėti savo vaikui“ Skaitykite internete
 Valius Sruoga, Birutė Jakubkaitė „Emocinė, fizinė ir seksualinė prievarta prieš vaikus“
Valius Sruoga, Birutė Jakubkaitė „Emocinė, fizinė ir seksualinė prievarta prieš vaikus
Bendrojo bazinio mokymo  bei specializuotos tobulinimosi programos
„Bendrojo bazinio mokymo bei specializuotos tobulinimosi programos“
Saulius Čaplinskas  „Apie ŽIV infekciją ir AIDS, narkomaniją ir lytiškai plintančias infekcijas“
Saulius Čaplinskas „Apie ŽIV infekciją ir AIDS, narkomaniją ir lytiškai plintančias infekcijas
„Apie Narkomaniją ir jos prevenciją“
Apie Narkomaniją ir jos prevenciją
Jurgita Narmontienė „Apie alkoholio žalą“
Jurgita Narmontienė „Apie alkoholio žalą
Brigita Kairienė „Agresyvaus tėvų elgesio su savo vaikais prevencijos prielaidos“
Brigita Kairienė „Agresyvaus tėvų elgesio su savo vaikais prevencijos prielaidos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.