Projektas įsibėgėjo

Projektas įsibėgėjo

Projektas „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“.

Vaikų ir jaunimo literatūros centras nuo 2012 m. spalio mėnesio dalyvauja ES finansuojamame bandomajame projekte „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“. Rugsėjo mėnesį buvo akredituota VJLC darbuotojų parengta neformaliojo vaikų ugdymo programa „Bibliotekinių žinių ABC“ pagal kurią vaikai turi galimybę nemokamai lankyti pasirinktus užsiėmimus.

Neformaliojo ugdymo programa „Bibliotekinių žinių ABC“.

Neformaliojo ugdymo programos tikslai – skatinti vaikų skaitymo poreikį, išmokyti naudotis šiuolaikinės bibliotekos teikiamomis paslaugomis, ugdyti mokinių savarankiškumą, iniciatyvą ir saviraišką.

Projekto vykdymo trukmė: 2012 m. spalis – 2013 m. vasaris.

Programoje numatyti bibliografinio edukacinio ugdymo užsiėmimai vyko 2012 m. spalio – gruodžio mėnesiais, 2 akademines val. per savaitę. 2012 m. įvyko 11 užsiėmimų. Užsiėmimai skirti pirmų – trečių klasių mokiniams. Užsiėmimus lanko 15 vaikų grupė.

Programos temos. Per minėtą laikotarpį užsiėmimų dalyviai išsamiai susipažino su 8 temomis: biblioteka, bibliotekos fondais, su knyga kaip objektu, skaitymo higiena, teisingo skaitymo abėcėle, knygų pasirinkimu pagal literatūros sąrašus ir pomėgius, knygų paieška atviruose fonduose, knygų įrišimu.

Praktiniai įgūdžiai ir saviraiška. Užsiėmimuose vaikai buvo mokomi įgytas teorines žinias taikyti praktikoje, ugdyti jų skaitymo įgūdžiai, vaikai paskatinti kurti įvairius darbus (snaiges, angelus, knygeles, knygų žymeles), piešti, deklamuoti, dainuoti. Aktyvia veikla ugdytas vaikų kūrybiškumas ir iniciatyva.

Biblioteka – bendravimo erdvė. Užsiėmimus lanko mokiniai iš įvairių mokyklų („Vilties“, „Žemynos“, Vytauto Mikalausko menų, VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijos), skirtingos socialinės padėties šeimų. Sistemingai lankantis tuose pačiuose užsiėmimuose formuojasi bendrus interesus turinti grupė, kurios nariai tarpusavyje komunikuoja, susiranda naujų draugų, vaikai iš socialinės rizikos šeimų integruojami į bendrą veiklą.

Programa „Bibliotekinių žinių ABC“ padeda lavinti vaikų informacinius gebėjimus, savarankiškumą, kūrybiškumą , bendravimo įgūdžius, yra naudinga vaikų socializacijai (užsiėmimus lanko vaikai iš socialinės rizikos šeimų).

Belaukdami šv. Kalėdų užsiėmimų dalyviai, vadovaujami bibliotekos fotografo Virginijaus Benašo, sukūrė originalią Kalėdų dekoraciją – eglutę iš žurnalų.

Informaciją parengė
Ona Kaluinienė
VJLC Vaikų literatūros sklaidos skyriaus vedėja
Tel.(8-45) 435677

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.